Al toe aan een thuisbatterij?

Circulectric heeft een presentatie gegeven over de thuisbatterij tijdens het energiecafé van 16-11-2023 in Woudenberg. De sheets die hierbij gebruikt zijn volgen hier onder.

Inhoud

 • Werking van een thuisbatterij
 • Laden/ontladen
  • Rendement
  • Snelheid
 • Levensduur van de batterij
 • Aansturing van een batterij
 • Aanschafkosten van de batterij
 • Brandveiligheid
 • Milieu-impact
 • Opbrengsten
  • bij vergroten eigengebruik
  • bij handel in energie

Werking van een thuisbatterij

 • Net als een kleine oplaadbare batterij maar dan 1000x groter
 • Om een batterij te laden en te ontladen heb je een omvormer nodig
  • Het lichtnet is wisselstroom (230V) en de batterij werkt met gelijkstroom (48V of ca. 400V)

Laden/ontladen batterij

 • Zonder zonnepanelen
  • Laden: de stroom van het lichtnet wordt omgevormd naar gelijkstroom en gaat dan naar de batterij
  • Ontladen: de stroom uit de batterij wordt omgevormd naar lichtnet stroom (230V wisselstroom)
 • Bij aanwezigheid van zonnepanelen 2 situaties mogelijk
  • De stroom van de zonnepanelen gaat direct de batterij in
  • Net als hierboven

Rendement Laden/Ontladen

Er komt altijd minder stroom uit een batterij dan je er ingestopt hebt.
  • Meestal 10-20% verlies
  • Snel laden en ontladen maakt het rendement slechter
  • Dit heeft invloed op het financieel plaatje

Snelheid Laden/Ontladen

 • Elke batterij heeft tijd nodig om op te laden
 • De (ont-)laadsnelheid wordt uitgedrukt in de C-factor
  • bij C=0,5 laad je de hele batterij in 2 uur op
  • een batterij van 5kWh laadt en ontlaadt dan met maximaal 2500W
  • Die batterij kan waarschijnlijk niet je huis draaiend houden als je wilt verwarmen, wassen en zeker niet bij het laden van de auto
 • Een batterij moet dus groot genoeg zijn om voldoende vermogen te leveren (dit is iets anders dan de capaciteit van de batterij)

Levensduur van de batterij

 • Garantie: aantal laad/ontlaadcycli batterij
  • Meestal: 6000 (praktijk is eerder 10000) cycli
 • Batterij voor vergroting eigengebruik
  • Jaarlijks 250-350 cycli (duur 20 jaar)
 • Batterij voor energiehandel
  • Jaarlijks tot 1000 cycli (2-3x op dag)

Aansturing van een batterij

 • Battery Management Systeem (BMS): beschermt de batterij, toont conditie en zorgt voor actieve veiligheid
 • Energy Management Systeem (EMS): integreert batterij met randapparatuur
  • Via internet worden prijzen e.d. opgehaald
  • De zonneproductie en het verbruik in de woning worden voorspeld
  • De optimale momenten voor laden en ontladen worden berekend en in gang gezet.

Brandveiligheid thuisbatterij

 • Batterijen bestaan in velerlei types
  • Verschil in chemische elementen die gebruikt worden (NMC, NCA, LMO, LFP)
 • De maximale temperatuur van de batterij bij brand is een maat voor de veiligheid
  • Batterijen met Cobalt en Mangaan branden meestal bij 500 – 700 °C (de hele boel gaat in de fik)
  • Thuisbatterijen (LiFePo4/LFP) branden bij 200 °C (wel schade maar geen brand)
 • Een batterij op basis van LFP wordt daarmee als veilig beschouwd

Milieu-impact thuisbatterijen

 • Cobalt en Mangaan zijn problematisch
  • Delving door kinderen, redelijke zeldzaam
 • LFP batterijen bestaan uit Lithium, IJzer en Fosfaat
  • Allemaal niet schaars en 100% recyclebaar
 • Mits goed verwerkt is een LFP niet schadelijk voor onze leefomgeving

Kosten van een batterij

 • Batterij daalt nog altijd in kosten
 • Verwachting is nog een halvering van de prijzen
  • gezien de prijzen in het buitenland en
  • de kosten van andere batterijen
 • Globaal kost een batterij €500 per kWh capaciteit
  • plus een omvormer of ander koppelelement met een prijs van €1000 tot €2000
  • een 10 kWh batterij kost dus ca. € 6000 - 7000

Opbrengsten thuisbatterij

 • Vergroten eigengebruik
  • Minder stroom van de zonnepanelen terugleveren maar opslaan en later zelf gebruiken
 • Handel in energie
  • Day-Ahead markt
  • Onbalansmarkt

Opbrengsten vergroten eigengebruik

 • Ontlasting van het stroomnet
  • Verlaging piekverbruik
  • Vermindering uitval zonnepanelen
 • Na saldering wel financieel voordeel
  • Extra kosten niet gecompenseerd!

Opbrengsten vergroten eigengebruik

 • modelwoning met zonnepanelen
  • 0 op meter
 • Batterij van 10 kWh
  • Kosten per cyclus: ca. € 0,6
  • 300 cycli per jaar
  • Jaarkosten: € 180 (over 20 jaar)
 • Met batterij zonder saldering
  • jaarbesparing: ca. € 300 - € 500
 • Opbrengst hangt o.a van energielabel

Opbrengsten Day-Ahead markt

 • Kopen op goedkope uren
 • Verkopen op dure uren
 • Tarieven dag van tevoren bekend
  • Slimme batterij gebruikt dit
 • Na saldering
  • Onzekerheid vanwege dubbele energieheffing

Opbrengsten onbalansmarkt

 • De Day-Ahead markt ontstaat doordat producenten en afnemers van stroom voorspellen hoeveel stroom ze de volgende dag zullen produceren of afnemen
  • Voor zon en wind is het weer een belangrijke factor
 • De onbalansmarkt ontstaat door dat partijen soms een verkeerde voorspelling doen over hun eigen productie of afnamen
  • Het weer bleek heel anders dan voorspeld
  • Degene die verkeerd voorspelt, betaalt aan een partij die het voor hem oplost
  • Dit is een wilde markt
YEP maakt inzichtelijk welke kostenbesparing met een thuisbattterij mogelijk is voor jouw huis. Interesse? Ga naar www.circulectric.nl/yep.
Was dit een interessante blog en heb je vragen?
logo icon circulectric
Circulectric BV
John F. Kennedylaan 146
3931 XM Woudenberg
info@circulectric.nl
06 8379 8246
 
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacy statement
KvK-nummer: 81122047
BTW-nummer: 8619.41.068.B.01
 

© Circulectric 2021-2024. Alle rechten voorbehouden.